Powered by Blogger.

Friday, February 13, 2009

Buwan


Di ko namalayan, paa’y tumahak ng di batid na landas
Hanggang ako’y balutan ng ilaw mong, sa langit ay katas
Sa aking pag mulat, di maialis ang mga mata
Tumitingin, Minamasdan, ng puso kong dati’y malaya

Sabihin mo, anong gayuma ang iyong binigay,
Pilit ako’y lumalapit, gaya ng pag abot sayo ng alon ng dagat

O buwan, ano ang nais mo sa iyong habag na lingkod?

Sa aking mga kamay, nanliliit kung sayo'y ikumpara ,
Ngunit ninais ko pa ring sila'y minsa’y magkatagpo
Sa aking pagtangis, humihingi na muli’y ika'y masilayan pa
Nagsusumamo, nagdarasal, hanggang sa puso’y mahapo

Ngunit sa pagsikat ng araw, ikaw ay tila namaalam,
Nangungusap na mga mata, sanay akin ka na lamang

Oh buwan, oh buwan... sana'y akin ka na lamang

Peb 10. Penumbral Lunar Eclipse. Sa aking pag tingala sa buwang kay ganda. Ngiti ang batid, sa kaalamang may isang parehas na nagmamasid. Malayo ma’y iisa ang pinagmamasdan.

----------------------------
(Don't worry Jon, I made or rather tried making an English translation)
----------------------------
Somehow, I find my feet, going to a place I’ve never travelled.
Suddenly, your faint beautiful light softly embraced me,
Why I can’t take my eyes off of you, how I marvel
Mesmerized, unmoving, my heart that was once free

What spell have you cast upon me,
As I draw nearer to you like the tides of sea.

Oh moon, what am I to do with you?
Oh moon, what fate do I have with you?

My hands suddenly looked small next to yours,
But as I imagined them together, locked, intertwined
I find myself asking, hoping that I can have you more
Longing, feeling, until my heart shall finally resign

But lo! You bid good bye, for the sun soon shall shine,
Alas, my eyes have cried, wishing for you to be mine

Oh moon, why can’t you stay with me now?
Oh moon, why can't we be together now?

Feb 10. Penumbral Lunar Eclipse. I raise my head and smiled, knowing that somewhere someone can see the same moon that I am seeing. With that small thought, that small connection, I finally curl up to sleep… purrrr…
------------------------------
Thank you moon for your understanding. Thank you for still being there.

2 mga umutot:

peripheralviews said...

AAAwwww... isa ka palang versatile na makata, kuya!!!

jonathan said...

This post reminds me of some of the stories I had been reading to my students, nicely written!

When I gazed at the moon last week, I didn't know you were doing the same thing. Countries apart, same sentiments, great to have a friend in you.

There was an error in this gadget
 

Blog Template by YummyLolly.com